Strona darmowych ogłoszeń bez logowania.

DARMOWE OGŁOSZENIA

 

Syndyk sprzeda - Nałęczów

Numer: 192012
Data dodania:
27 05 2019
Edytuj
Usuń
Poleć ogłoszenie
Przypomnij hasło
Wyróżnij ogłoszenie
Dodaj ogłoszenie do schowka
Dodaj ogłoszenie do ulubionych
      Syndyk masy upadłości Tomasza Mazurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMARKET” w Drzewcach sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty,
1. składnik majątkowy wchodzący w skład masy upadłości tj. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 376/6 zabudowaną domem jednorodzinnym, położoną w Drzewcach, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1P/00092286/4 za cenę nie niższą aniżeli cena oszacowania ustalona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. za 534 300,-zł

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1. złożenie oferty w biurze Syndyka Doroty Dobrowolskiej, ul. Budowlana 50 lok. 101, 20-469 Lublin, w terminie do 09 lipca 2019r. w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: „OFERTA – NIERUCHOMOŚCI – IX GUp 88/18” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
2. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A o numerze 02 1940 1076 3195 0802 0000 0000,
Oferta winna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży i przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Zgłoś naruszenie zasad
Powiadom ogłoszeniodawcę, że ogłoszenie znalazłeś na stronie Sellit.pl
Syndyk sprzedaWojewództwo: lubelskie (Nałęczów)
Syndyk sprzeda515476584
Syndyk sprzeda
Wyświetleń: 21323